Kindcentrum de Vindplaats

Kindcentrum de Vindplaats is in het najaar van 2022 gestart in een mooi, nieuw, ruim en licht gebouw op het plein aan de Jan den Haenstraat in Bos & Lommer. De AWBR-scholen De Roos en Narcis-Querido zijn hierin opgegaan. 

De Vindplaats is een Kindcentrum voor kinderen van 0 - 12 jaar. We zijn 51 weken per jaar open van 08:00 tot 18:30 uur. Dat betekent basisonderwijs, kinderopvang, voorschool, tussen- en buitenschoolse opvang in één. En dat alles vanuit één visie binnen één organisatie.

We zijn een Kindcentrum met alle ruimte voor ontwikkelen, leren, spelen, onderzoeken en ontdekken. Een centrum waar, vanuit een heldere visie op (de ontwikkeling van) het kind, leerkrachten, ouders en kinderen samen verantwoordelijkheid nemen. Een Kindcentrum waar het kind en al zijn/haar talenten tot wasdom komen. Dat kan alleen in een omgeving waarin kinderen zich vrij en veilig voelen. Een Kindcentrum waar je mag stralen, waar je fouten mag maken, waar het soms moeilijk is en overwinningen worden gevierd. 

Wil je een afspraak voor meer informatie of een rondleiding neem dan contact met ons op.

Kijk op de website van de Vindplaats voor meer informatie en aanmelden.
 

Contact

Directie            : Gert Geertsma (directeur) en Lotte van der Straeten (adjunct-directeur)
Tel.                   : 020 - 612 22 66
Adres               : Jan den Haenstraat 41, 1055 WC Amsterdam

devindplaats.amsterdam
info@vindplaats.amsterdam

Stel je eens voor…

Over de ontwikkeling van de Vindplaats is eerder een prachtige film gemaakt. Bekijk de film Stel je eens voor…