Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs, vormt het schoolbestuur van 16 basisscholen in het Amsterdamse stadsdeel West. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4600 leerlingen en heeft ongeveer 500 medewerkers in dienst.

Bij AWBR staan leren en ontwikkelen voor iedereen centraal. We streven naar integratie van opvang en onderwijs in de vorm van kindcentra op al onze scholen voor kinderen van 0-12 jaar. Door steeds meer te gaan werken vanuit één zienswijze en aanpak in een doorgaande pedagogische lijn, kunnen kinderen in een veilige en stimulerende omgeving hun talenten ontdekken en ontplooien. Belangrijke elementen hierin zijn kansengelijkheid voor alle leerlingen, inclusiviteit en de relatie met de ouders/verzorgers en de buurt. Want iedereen hoort erbij en we doen het samen.

Al onze scholen zijn uniek en hebben een eigen onderwijsconcept en profiel, afgestemd op de kinderen, ouders en buurt. Veel van onze scholen zijn Vreedzame Scholen.

Onder de vleugels van deze website bevinden zich nog twee andere AWBR-websites:

  • Onze vacaturewebsite Watjijwilt.amsterdam. Hier kom je ook via het tabblad 'Werken bij/Vacatures'. Op deze website is informatie over onze zij-instroomtrajecten te vinden.
  • De website van de AWBR Academie met ons (interne) scholingsaanbod. Hier kom je ook via het tabblad 'Werken bij/AWBR Academie'.  

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam

AWBR maakt onderdeel uit van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. De Federatie vormt een coöperatieve vereniging van acht openbare schoolbesturen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs in Amsterdam. Alle leerlingen zijn welkom op onze scholen, ongeacht hun afkomst, religie of sociaaleconomische achtergrond. Wij staan met elkaar voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en leggen daarover publieke verantwoording af. De Federatie streeft naar het behoud van een sterke positie van openbaar onderwijs in Amsterdam en de stichtingen werken daartoe nauw samen.