Leonardo da Vinci

De Leonardo da Vincischool is een kleine, veilige school. Dat betekent dat er naast goed onderwijs ook veel aandacht is voor de omgang met elkaar. Er worden afspraken gemaakt over (bijvoorbeeld) het omgaan met conflicten en de manier waarop we zorg dragen voor onze omgeving. We noemen onszelf een Vreedzame school waarin kinderen een stem hebben. Kinderen kunnen solliciteren naar de functie van leerlingmediator en leren daarmee vaardigheden die van belang zijn in de samenleving. Door veel inzet op dit gebied is het pedagogisch klimaat goed en is er een goede sfeer om in te kunnen leren. Daarnaast is er veel aandacht voor kunst en cultuur. Elk jaar is er een 'Leonardo da Vinci-dag' waarop professioneel wordt gewerkt vanuit allerlei kunstdisciplines. We werken met een gemotiveerd team van leerkrachten en de onderwijsresultaten zijn goed.

Het schoolgebouw

De school staat midden in de stad en toch straalt er veel rust uit van het gebouw en de gebruikers. Er is een ruim, beschut en vooral groen plein rond het gebouw en we beschikken over een prachtige sportzaal.

Onze visie

Op de Leonardo da Vincischool vergaren leerlingen kennis, verwerven ze inzichten en ontwikkelen ze vaardigheden die bepalend zijn voor de rest van hun leven. Onze naamgever is daarbij een belangrijke inspiratiebron. Nieuwsgierig multitalent Leonardo da Vinci wordt gezien als het schoolvoorbeeld van de homo universalis: iemand die in de breedte al zijn talenten en vaardigheden weet te ontwikkelen.

Tussen het 4e en 12e levensjaar worden hiervoor de eerste, maar beslissende stappen gezet. Als school stellen we de professionele voorwaarden waaronder dit optimaal kan gebeuren. Wij hechten aan resultaat op alle facetten van ons onderwijsaanbod. We geven logischerwijs veel aandacht aan cognitieve vaardigheden als taal, rekenen en begrijpend lezen. Het onderwijsniveau wordt daarbij afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen.

Kijken, tekenen, fantaseren, uitproberen of creatief denken zijn belangrijke vaardigheden om goed mee vooruit te komen. We vinden het dan ook belangrijk dat leerlingen hun creativiteit leren ontplooien en maken dankbaar gebruik van de nieuwsgierigheid van kinderen en de kracht van hun verbeelding. We geloven in het effect van samenwerken en elkaar helpen: de Leonardo heeft bijvoorbeeld een uitgebreid tutorprogramma.

Persoonlijke groei is een doel waar we tussen de regels door en op alle niveaus aan werken en wat tijdens de Tussenschoolse Ateliers concreet gezicht krijgt. Tijdens de middagpauze leren leerlingen via een breed activiteitenprogramma (o.a. programmeren, koken, yoga, schooltuinieren, natuurkunde, muziek) en onder leiding van professionals, greep te krijgen op hun interesses en talenten.

Verder willen we een gastvrije school zijn met een positief en stimulerend klimaat. Waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich echt thuis voelen, samen optrekken, veel bereiken en veel plezier hebben. Een warm bad, waar je later met een goed gevoel en waardering op terugkijkt.

Klik hier voor onze visie in beeld!

Contact

Directeur          : Rutger Slok
Tel.                    : 020 - 612 72 67
Adres                : Nassaukade 342-a, 1053 LW Amsterdam

info@leonardodavincischool.nl
www.leonardodavincischool.nl
Scholen op de Kaart/Leonardo da Vinci