Alles in 1 school De Zeeheld

Onze school staat in de Zeeheldenbuurt en is gehuisvest in een prachtig verbouwd gebouw. We beschikken over ruime lokalen en een heerlijke moderne gymzaal. In onze school bevinden zich ook een voorschool van Akros en een buitenschoolse opvang van Woest Zuid, waarmee we samen De Zeeheld vormen.

Onderwijs en opvang in een doorgaande lijn

Op De Zeeheld bieden we opvang en onderwijs in een doorgaande lijn aan kinderen van 2,5 t/m 12 jaar met als motto: Ontdekkend en Ondernemend Onderwijs!

Kinderen leren op De Zeeheld om met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid in de wereld te staan. De school biedt haar leerlingen een rijke leeromgeving en betekenisvolle, actuele en culturele activiteiten. Deze dagen kinderen uit tot ondernemen, waardoor ze hun interesses en talenten kunnen ontdekken.

Ons eigentijdse onderwijs kenmerkt zich door aandacht voor het leren en ontwikkelen van kinderen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. We bieden veel differentiatie in niveaus waarbij we gebruik maken van moderne lesmethoden en ICT-middelen ter verrijking en/of ondersteuning. Zo komen we tegemoet aan individuele onderwijs- en ontwikkelbehoeften van kinderen.

Op De Zeeheld maken we leren zichtbaar en betrekken we kinderen bij hun eigen ontwikkeling (naar de succescriteria van onderwijskundige Hattie). Kinderen hebben actieve rol in de school. We zetten coöperatief leren in om kinderen met en van elkaar te laten leren. Op eenzelfde manier leren de leerkrachten met en van elkaar. 

We werken door de hele school met de lessenserie en de oefeningen van de Kanjertraining om het vertrouwen en de veiligheid in de school te waarborgen. Kinderen leren hierdoor verantwoordelijkheid te nemen en hun sociale vaardigheden te versterken. Dit merk je meteen aan de sfeer die er in school heerst. 

Daarnaast bieden we Engels aan van groep 1 t/m 8 en een kunst- en cultuureducatie programma. 

De Zeeheld heeft een leuk, enthousiast en ambitieus team.

5 gelijke dagen rooster

Op De Zeeheld gaan de kinderen dagelijks (ook op woensdag) van 08.30 – 14.00 uur naar school. Er wordt op school samen met de leerkracht gegeten.

Naschoolse activiteiten

Op De Zeeheld bieden we onze kinderen een uitgebreid en afwisselend aanbod van naschoolse activiteiten waarmee kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. De activiteiten wisselen per periode (3 x per jaar). Het programma bevat kunst-, cultuur-, techniek- en sportactiviteiten.

Ouders

Ouders zijn van harte welkom om hun bijdrage te leveren aan de school! We hebben een actieve ouderraad die ons ondersteunt bij het organiseren van activiteiten en feestelijke gebeurtenissen. Ook zijn ouders welkom om lid te worden van een denktank die samen met teamleden met een specifiek onderwerp aan de slag gaat (bijvoorbeeld een nieuwe website of hoe we ouders nog meer kunnen betrekken bij de school). Maar we hebben ook een betrokken MR die mee praat en denkt over het schoolbeleid. Voor speciale projecten stellen we denktanks samen die bestaan uit ouders en teamleden. Gedurende het schooljaar kunnen we veel activiteiten en uitjes realiseren dankzij de hulp en begeleiding van ouders.

Contact

Directeur      : Nadine Duymaer van Twist
Tel.                : 020 - 344 50 60
Adres            : Roggeveenstraat 14, 1013 PV Amsterdam

info@dezeeheld.nl
www.dezeeheld.amsterdam
Scholen op de Kaart/Zeeheld