Kindcentrum De Kinkerbuurt

Sinds 1 augustus 2022 is onze school officieel een integraal kindcentrum, dat de naam Kindcentrum De Kinkerbuurt draagt. Een integraal kindcentrum is een organisatie voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar opvang, onderwijs en welzijnsactiviteiten zijn samengevoegd.  Voor Kindcentrum De Kinkerbuurt geldt dat we op dit moment opvang, welzijnsactiviteiten en onderwijs voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar organiseren. Dat doen wij met een zeer betrokken onderwijsteam en samen met alle kindcentrumcollega’s van Akros (buitenschoolse opvang, voorschool), Combiwel (naschoolse activiteiten), Sportbuurtwerk (naschoolse activiteiten) en de tussenschoolse opvang.  

Kennen en gekend worden

Ons kindcentrum is een centrum waar een veilig sociaal klimaat heerst en waar creativiteit een belangrijke rol speelt. We gaan respectvol met elkaar om door elkaar ruimte te bieden en naar elkaar te luisteren. Doordat we ons richten op alle vakgebieden, kunnen alle kinderen (maar ook team en ouders) hun talenten laten zien. Dat kan een creatief of muzikaal talent zijn, een reken- of taaltalent, maar ook een organisatorisch of sociaal talent. Om je eigen en elkaars talenten te leren kennen, organiseren we veel. Op de keuzemiddagen worden er verschillende knutsel-, kook-, cultuur- of sportactiviteiten aangeboden. In kleine groepjes van jong en oud door elkaar heen, werken de kinderen daarbij samen.  

Eenmaal per jaar maken alle groepen samen één grote theaterproductie, het Totaal Theater, waarbij alle kinderen een rol op het podium spelen. Muziek, zang, dans, toneel, decors en attributen zijn gemaakt door leerlingen en leerkrachten, waarbij de nadruk ligt op samenwerking tussen de verschillende groepen van verschillende leeftijden. 

De meerdaagse schoolreisjes vanaf groep 3 stimuleren het groepsgevoel, de zelfstandigheid en de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden. 

We werken samen met maatschappelijke instanties in de buurt zoals het verzorgingstehuis, scholen, de bibliotheek, het sportbuurtwerk, theaters, de jongerenopvang, de buurtwinkels, bedrijfjes en verenigingen. Het geheel van de bovenstaande activiteiten bevordert het actieve burgerschap van onze leerlingen en hun sociale integratie in de maatschappij. 

Iedereen leert  

In ons kindcentrum leert iedereen: kinderen én volwassenen. Bij de kinderen richten we ons heel nadrukkelijk op alle gebieden. We stellen hoge eisen op het cognitieve gebied (bijvoorbeeld taal, rekenen, wereldoriëntatie, Engels), op het sociaal-emotionele gebied (bijvoorbeeld hoe werk je goed samen, hoe ga je om met conflicten, hoe gedraag je je ten opzichte van anderen), en op het gebied van muziek, creativiteit, techniek en sport. Op die manier leren kinderen waar ze goed in zijn, wat hun minder sterke kanten zijn, waarin ze anders zijn dan anderen en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Het team leert van elkaar: in de dagelijkse gesprekken, door elkaar in de groep te observeren en door gezamenlijke studiedagen. Daarnaast blijven we individueel in ontwikkeling via vakliteratuur, cursussen en opleidingen. 

De doorgaande lijn

 
Op onze voorschool werken we met het educatieve programma Puk en Ko. Het programma stimuleert de brede ontwikkeling van 0 tot 4-jarigen door actief spel. Spelend ontwikkelen en actieve betrokkenheid van de kinderen is belangrijk. We werken met thema’s die voor de kinderen betekenisvol zijn.  Daarnaast maken we gebruik van het programma LOGO 3000. Dit programma bestaat uit mooi opgemaakte wandplaten, praatplaten, kaarten met uitgewerkte woordenschatactiviteiten, liedjes, versjes en spelletjes om de woordenschat van alle kinderen te verdiepen en verbreden.  

Er wordt regelmatig overlegd om de doorgaande leerlijn te versterken. 

Betrokkenheid van ouders

De betrokkenheid van ouders vinden we heel belangrijk. Aan de ene kant de contacten met ouders over de ontwikkeling van hun eigen kind, om gezamenlijk de zorgbehoefte zo goed mogelijk te kunnen formuleren. Aan de andere kant de inzet van ouders bij de activiteiten die we organiseren, de ondersteuning bij het onderwijs zoals lezen en bij de formele contacten tussen ouders en school zoals in de MR en de OR. 

Contact

Directie    :  Reineke Schoufour (directeur) en Jolanda Buitenhuis (interim mededirecteur)
Tel.            : 020 - 612 01 77
Adres        : Borgerstraat 109, 1053 PE Amsterdam

info@kcdekinkderbuurt.nl
kcdekinkerbuurt.nl
Scholen op de Kaart/Kinkerbuurt