Bestuur

AWBR kent een bestuursstructuur met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.
Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van de stichting en is eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het besturen van de scholen. Het College van Bestuur van AWBR bestaat uit één bestuurder, namelijk Theo Hooghiemstra.

De Raad van Toezicht oefent intern toezicht uit op de bestuurder. De Raad van Toezicht wordt gevormd door Marian Dekker (voorzitter), Janine Nanninga, Leila Abouyaala , Godfried Lambriex, Pim van Uchelen en Tim Zwiers.