Annie M.G. Schmidt

De Brede School Annie M.G. Schmidt is zoals de buurt: een boeiende mengeling van verschillende culturen.
Alle nationaliteiten en levensbeschouwingen zijn welkom. De school woont in een mooi, groot gebouw met vijftien leslokalen, een gymzaal, speelzaal en een gemeenschappelijke ruimte. Op het grote afgesloten schoolplein kunnen de kinderen veilig en naar hartelust spelen. Het onderwijsteam staat voor kwaliteit en enthousiasme. Er is veel aandacht voor bewegingsonderwijs.

Voorschool

In januari 2005 is de Voorschool Annie M.G. Schmidt geopend. Hier kunnen kinderen vanaf tweeënhalf jaar terecht. De Voorschool maakt gebruik van hetzelfde lesprogramma als de groepen 1 en 2 van de basisschool. Dat maakt de overgang voor de kinderen van de peuterspeelzaal naar school gemakkelijker en zorgt ervoor dat eventuele taalachterstanden worden voorkomen.

Brede school

De Annie M.G. Schmidt ontwikkelt zich als Brede school en heeft gekozen voor een profiel van kunst-cultuur-sport. De school heeft al ervaring met de ‘verleng-de schooldag’, dat wil zeggen dat kinderen twee series van 10 keer per jaar gratis mee kunnen doen aan activiteiten na schooltijd. Nu worden in samenwerking met Combiwel meer andere activiteiten aangeboden. Ook het schoolbuurtwerk werkt mee en organiseert activiteiten zowel na- als binnen school. Andere instellingen die deelnemen zijn WG Kunst en het Fijnhouttheater.

Onderwijs

Het onderwijs op de Annie M.G. Schmidt staat niet stil. Het onderwijsaanbod en de leermethoden zijn continu in ontwikkeling. Het accent in de eerste jaren ligt op samen spelen en werken. Kinderen zijn in die periode actief, willen spelen, de wereld verkennen en genieten. De school stimuleert de nieuwsgierigheid van kinderen en besteedt extra aandacht aan het zelfvertrouwen. In de groepen drie tot en met acht staat ‘onderwijs op maat’ centraal. Zelfstandig individueel werken van de leerlingen is inmiddels een geïntegreerd onderdeel van de dagelijkse lespraktijk. De leerkrachten helpen de kinderen het maximale uit hun mogelijkheden te halen. De ontwikkelingen van elk kind worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem.

Ouders

Ouders kunnen op de Annie M.G. Schmidt een actieve rol spelen. Bijvoorbeeld door te helpen bij projecten en activiteiten op school. Of door in de medezeggenschapsraad mee te praten en te denken over het beleid van de school. Via een nieuwsbrief blijven ouders op de hoogte over de gang van zaken op school.
De voor-, tussen- en naschoolse opvang worden verzorgd door Combiwel.

Contact

Pieter Langendijkstraat 44, 1054 ZB Amsterdam
Stadsdeel Oud-West
Telefoon 020-618 29 88
Fax 020-612 67 93
E-mail info@amgs.net
Internetadres www.amgs.net
Directeur mevrouw A. Bergfeld