Westerpark

Goede onderwijsresultaten behalen in een prettige leeromgeving staat op de Westerparkschool centraal. Graag naar school gaan is de basis van al het leren. De Westerparkschool is al jaren een evenwichtig gemengde school wat betreft de leerlingenpopulatie. De kinderen en volwassenen hebben elkaar veel te vertellen en te leren: ‘Iedereen hoort erbij!’

Meer dan 400 leerlingen zijn verdeeld over de twee gebouwen op het van Hogendorpplein en in de Van Hallstraat. Het is de bedoeling dat een leerling de basisschooltijd begint en eindigt in hetzelfde gebouw.

Onderwijs

De missie van de Westerparkschool is ZORGZAAM OMGAAN MET VERSCHILLEN. We proberen met elkaar uit een kind te halen wat er in zit. Het team van de Westerparkschool heeft in het bijzonder expertise op het gebied van: *de begaafde leerling, *de aanpak op leerachterstand, *dyslexiebegeleiding. Als lerende organisatie werkt de school aan continue kwaliteitsverbetering: bekwaam personeel, werken met goede methoden, het consequent volgen van de resultaten van de leerlingen, en een planmatige aanpak op grond van deze resultaten.

Voorschool

Door middel van een voorschoolprogramma werkt de Westerparkschool samen met peuterspeelzaal ‘De Bevers’ en ‘De Locomotief’.

Ouders

Wij vinden het belangrijk dat ouders bij de school betrokken zijn. Ouders en school zijn partners in de opvoeding van het kind en kunnen elkaar ondersteunen in hun rol. Bovendien levert ouderbetrokkenheid een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van ons onderwijsaanbod. Niet alleen de medezeggenschapsraad en de ouderraad spelen een belangrijke rol, maar ook zijn veel ouders bij veel activiteiten betrokken tijdens en na schooltijd.

Voor-, tussen- en naschoolse opvang, naschoolse activiteiten

Er is mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang. Deze is in handen van IJsterk (www.ijsterk.nl). De tussenschoolse opvang (overblijf tijdens de lunchpauze) is in handen van de school zelf.

Leerlingen kunnen deelnemen aan naschoolse activiteiten van De Tondeldoos op het terrein van culturele, sociale en sportieve vaardigheden, bijvoorbeeld muziek, schaken, judo, koken, sport en fotografie.

Contact

Directeur           : Werner Tillema
Adj. directeur   : Bert Mellink
Tel.                     : 
020 - 684 37 54 (locatie Van Hallstraat)
                              020 - 
686 01 44 (locatie Van Hogendorpplein
Adres                 : Van Hallstraat 621, 1051 HE Amsterdam
                              Van Hogendorpplein 11, 1051 AX Amsterdam

admin@westerparkschool.nl
https://westerparkschool.nl
Scholen op de Kaart/Westerparkschool