Westerpark

Goede onderwijsresultaten behalen in een prettige leeromgeving staat op de Westerparkschool centraal. Graag naar school gaan is de basis van al het leren. De Westerparkschool is al jaren een evenwichtig gemengde school wat betreft de leerlingenpopulatie. De kinderen en volwassenen hebben elkaar veel te vertellen en te leren: ‘Iedereen hoort erbij!’

Onderwijs

De missie van de Westerparkschool is ZORGZAAM OMGAAN MET VERSCHILLEN. We proberen met elkaar uit een kind te halen wat er in zit. Het team van de Westerparkschool heeft in het bijzonder expertise op het gebied van de begaafde leerling, de aanpak op leerachterstand en dyslexiebegeleiding. Als lerende organisatie werkt de school aan continue kwaliteitsverbetering: bekwaam personeel, werken met goede methoden, het consequent volgen van de resultaten van de leerlingen, en een planmatige aanpak op grond van deze resultaten.

Voorschool

Door middel van een voorschoolprogramma werkt de Westerparkschool samen met een peuterspeelzaal van kinderopvangorganisatie AKROS.

Ouders

Wij vinden het belangrijk dat ouders bij de school betrokken zijn. Ouders en school zijn partners in de opvoeding van het kind en kunnen elkaar ondersteunen in hun rol. Bovendien levert ouderbetrokkenheid een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van ons onderwijsaanbod. Niet alleen de medezeggenschapsraad en de ouderraad spelen een belangrijke rol, maar ook zijn veel ouders bij veel activiteiten betrokken tijdens en na schooltijd.

Voor-, tussen- en naschoolse opvang, naschoolse activiteiten

De tussenschoolse opvang (overblijf tijdens de lunchpauze) is in handen van de school zelf. Leerlingen kunnen deelnemen aan naschoolse activiteiten van Dock op het terrein van culturele, sociale en sportieve vaardigheden, bijvoorbeeld muziek, schaken, judo, koken, sport en fotografie.

Contact

Directeur           : Werner Tillema
Tel.                     : 020 - 686 01 44
Adres                 : Van Hogendorpplein 11, 1051 AX Amsterdam

admin@westerparkschool.nl
https://westerparkschool.nl
Scholen op de Kaart/Westerparkschool