Joop & Willy Westerweel

De Joop & Willy Westerweel is een openbare basisschool die de nadruk legt op het aanleren van basisvaardigheden. De school is een zogenaamde Vreedzame School. De school besteedt veel aandacht aan de manier waarop kinderen met elkaar omgaan. Het schoolmotto is: Wij leren de kinderen leren. De school stimuleert de kinderen te communiceren, hun gevoelens te onderkennen en te uiten, conflicten op te lossen en hun zelfstandigheid te ontwikkelen.

Alles-in-1-school

AKROS en de Joop & Willy Westerweel werken al jaren nauw samen. We hebben een passend aanbod voor u en uw kinderen. Op de Joop & Willy Westerweel bieden wij onderwijs, voorschoolse educatie van 2,5 jaar tot 4 jaar en opvang van 4 jaar tot 13 jaar. AKROS verzorgt naast de voorschool ook de naschoolse opvang, zoals de tussenschoolse opvang (overblijf) en de buitenschoolse opvang. Daarnaast is er een oudercontactmedewerker aanwezig op school en worden regelmatig naschoolse activiteiten voor kinderen georganiseerd. Samen creëren wij een doorgaande lijn van de voorschool naar de basisschool en de buitenschoolse opvang. Kortom op de Joop & Willy Westerweel kunt u terecht voor onderwijs en opvang van uw kind!

Voor- en vroegschoolse educatie

De Joop & Willy Westerweel biedt de peuters en kleuters een passend VVE-aanbod. Voorschool De Kwikstaart (AKROS) en de kleutergroepen creëren samen een doorgaande lijn. Beide werken met de methodes 'Kaleidoscoop' en 'Met woorden in de weer'. De kinderen met een indicatie komen 4 dagdelen en kinderen zonder een indicatie komen 2 dagen naar de voorschool. Deelname aan de voorschool is kosteloos.

Onderwijs

Taal/lezen en rekenen zijn de belangrijkste vakken op onze school. Daarnaast stimuleert de school zoveel mogelijk de zelfstandigheid van de leerling: een must in deze tijd! De school is gericht op het creëren en verbeteren van kansen. De resultaten worden nauwkeurig bijgehouden. Via de Kaleidoscoop-methode krijgen kinderen de kans zich breed te ontwikkelen. Bij deze methode draait het om actief leren. Leerkrachten en leidsters bieden de kinderen een uitdagende leeromgeving en praten met kinderen over wat ze willen en kunnen. De leerkrachten en leidsters helpen kinderen om problemen zelf op te lossen.

Ouders

De school verwacht dat ouders meedoen aan projecten als Overstap (groep 3) en aan de ouderactiviteiten binnen de Voorschool. Op school is Nederlandse les voor moeders en er zijn oudercursussen zoals opvoedcursussen, een cursus Vreedzame School enz. Via de medezeggenschapsraad en de oudercommissie hebben ouders invloed op het beleid van de school.

Tussen- en naschoolse opvang

AKROS Kinderopvang verzorgt de tussen- en naschoolse opvang op de Joop & Willy Westerweel. Voor meer informatie kijk op www.akros-amsterdam.nl.

Contact

Directeur         :  Marieke Steverink
Adj. directeur  :  Heleen Hop

Tel.                  :  020 - 612 55 39
Adres              :  Balbaoplein 44, 1057 VS Amsterdam

m.steverink@jwwesterweel.nl
www.joopenwillywesterweelschool.nl
Scholen op de Kaart/Joop Westerweel