10e Montessorischool De Meidoorn

Onze school staat sinds 1949 midden in de levendige en gemengde wijk De Baarsjes in Amsterdam. Er zijn op dit moment 13 combinatiegroepen met twee leerjaren. We werken volgens de principes van Maria Montessori en hebben die vertaald naar de huidige maatschappelijke inzichten. Ons team is enthousiast en betrokken. Het staat ervoor open om zich individueel en gezamenlijk als school verder te ontwikkelen. We onderscheiden ons verder door vakleerkrachten op het gebied van beeldende vorming, beweging en meerbegaafden. Tussen de middag bieden we een waaier van activiteiten aan om de talenten van kinderen te ontdekken. Onze missie is: Leer mij het zelf te doen!

Voorschool

Onze voorschool van AKROS zit om logistieke redenen sinds 2018 niet meer in ons pand maar een paar huizen verderop in de straat. De samenwerking is hecht en de leerlijn loopt door van voorschool naar de basisschool.

Brede School

De Meidoorn is een Brede school, waar de kinderen kunnen meedoen aan een uitgebreid programma van tussenschoolse activiteiten: 60 workshops per week aangeboden door professionals. Meerdere BSO’s halen kinderen op bij ons na school. We werken samen met instellingen en winkels uit de buurt. En ook na schooltijd en in het weekend worden ons schoolgebouw en ons schoolplein door de buurt gebruikt.

Onderwijs

De Meidoorn biedt modern Montessorionderwijs. Onze manier van werken is gebaseerd op de uitgangspunten en werkwijze van Maria Montessori. Wij willen dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige wereldburgers met een grote sociale verantwoordelijkheid. Met aandacht voor plannen, leren van je eigen fouten en zelf uitdaging zoeken. We maken gebruik van het materiaal dat Maria Montessori ontwikkelde en van methodes die passen bij de zelfstandigheid die het Montessorionderwijs bij kinderen naar boven haalt.

Ouders

Wij vinden het van groot belang dat de ouders een goed contact met de leerkrachten, de interne begeleiders en de directie hebben. Samen zijn we partners, zowel pedagogisch als educatief. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. En school heeft behoefte aan de input, de denkkracht en de hulp van ouders.

Contact

Directeur   : Madeleine Schoute
Tel.             : 020 - 616 01 06
Adres         : Chasséstraat 59, 1057 JA Amsterdam

directie@10emeidoorn.nl
www.10emeidoorn.nl
Scholen op de Kaart/Meidoorn