Tijl Uilenspiegel

Op de Tijl Uilenspiegel zitten ruim 350 kinderen verdeeld over 15 groepen. De school staat vlak achter het Bos en Lommerplein en is een echte buurtschool. Goede resultaten en een prettig schoolklimaat staan centraal. Onze ambitie is het beste uit ieder kind te halen. Iedereen is welkom op onze school. Onze school is gevestigd in een mooi, modern gebouw. 

Voorschool

De Tijl Uilenspiegel heeft een eigen voorschool. De samenwerking van deze voorschool met onze school is intensief, zodat de overgang naar groep 1 zo soepel mogelijk verloopt. De voorschool gebruikt de methode Piramide als programma-aanbod. Op dit moment zijn er vier peutergroepen van 2,5 – 4 jaar. De stichting Impuls heeft het beheer over de peutergroepen.  

Brede School

De school heeft een groot aanbod aan naschoolse activiteiten: sport georganiseerd door o.a. Sportbuurtwerk, dans, techniek (Technica 10), filosofie, knutselen en kunstprojecten. Aan de school zijn een ouder- en kindadviseur (OKA) en een logopedist verbonden. Verder is er een goede samenwerking met kinderfysiotherapie. 

Onderwijs

Op onze school zitten kinderen met een verschillende achtergrond. De jongste kinderen zitten in heterogene groepen en werken o.a. met de thema’s van het Piramideprogramma. Vanaf groep 3 zitten de leerlingen in jaargroepen. We werken vanuit het principe ‘samen wat kan, individueel waar het nodig is’. Dit laatste geldt niet alleen voor kinderen die meer kunnen, maar ook voor degenen die extra hulp nodig hebben. De school werkt met de meest actuele methodes. We hanteren het continurooster, zodat de schooldag een logische samenhang heeft. 

Naschoolse opvang

In het schoolgebouw hebben wij een locatie van Impuls voor Buitenschoolse Opvang (BSO). Op de website van Impuls en onze website vindt u hier informatie over. 

Ouders

Wij vinden het zeer belangrijk dat de ouders bij onze school betrokken zijn. Ouders en school zijn partners in het stimuleren van de ontwikkeling van het kind en moeten elkaar ondersteunen. Via de medezeggenschapsraad en de oudercommissie hebben de ouders invloed op het beleid van de school.   

Contact

Directeur    :  Jessica Idsinga
Tel.              :  020 - 684 39 54
Adres          : Tijl Uilenspiegelstraat 11, 1055 CK Amsterdam

j.idsinga@tijluil.nl
www.tijluil.nl
Scholen op de Kaart/Tijl Uilenspiegel