Tijl Uilenspiegel

Op de Tijl Uilenspiegel zitten ruim 350 kinderen verdeeld over 17 groepen. De school staat vlak achter het Bos en Lommerplein. De Tijl Uilenspiegelschool is een echte buurtschool. Goede resultaten en een prettig schoolklimaat staan centraal. Onze ambitie is het beste uit ieder kind te halen. Iedereen is welkom op onze school. Onze school is gevestigd in een mooi, nieuw gebouw.

Voorschool

De Tijl Uilenspiegelschool heeft een eigen Voorschool. De samenwerking met de basisschool is intensief, zodat de overgang naar groep 1 soepel verloopt. Op dit moment zijn er vier groepen peuters van tweeëneenhalf tot vier jaar. We gebruiken de methode Piramide als programma-aanbod voor de Voorschool.

Brede School

De school heeft een groot aanbod aan naschoolse activiteiten: sport georganiseerd door Sportbuurtwerk, Circus Elleboog, dans, techniek (Technica 10), filosofie, knutselen en kunstprojecten. Aan de school zijn een OuderKind Adviseur (OKA) en een logopedist verbonden.

Onderwijs

Op onze school zitten kinderen met een verschillende achtergrond. De jongste kinderen zitten in heterogene groepen en werken o.a. met de thema’s van het Piramideprogramma. Vanaf groep 3 zitten de leerlingen in jaargroepen. We werken vanuit het principe ‘samen wat kan, individueel waar het nodig is’. Dit laatste geldt niet alleen voor kinderen die meer kunnen, maar ook voor degenen die extra hulp nodig hebben. De school werkt met de meest actuele methodes. We hanteren het continurooster, zodat de schooldag een logische samenhang heeft.

Voor- en naschoolse opvang

Sinds 1 september 2014 verzorgt de stichting Parvaneh de voor- en naschoolse opvang in ons schoolgebouw. Op onze website vindt u hier informatie over.

Ouders

Wij vinden het zeer belangrijk dat de ouders bij onze school betrokken zijn. Ouders en school zijn partners in het stimuleren van de ontwikkeling van het kind en moeten elkaar ondersteunen. Er zijn regelmatig bijeenkomsten, die door de oudercontactpersonen georganiseerd worden. Via de medezeggenschapsraad en de oudercommissie hebben de ouders invloed op het beleid van de school. Onze school heeft een ouderinitiatief met als doel de schoolbevolking een afspiegeling van de buurt te laten worden.

(ouderinitiatief@gmail.com of facebookpagina Ouderinitiatief Tijl Uilenspiegel)

Contact

Tijl Uilenspiegelstraat 11, 1055 CK Amsterdam
Stadsdeel Bos en Lommer
Telefoonnummer 020-6843954
Fax 020-4882299
E-mail e.engbrenghof@tijluil.nl
Internetadres www.tijluil.nl
Directeur de heer E. Engbrenghof