De Rosa Boekdrukker

Openbare basisschool Rosa Boekdrukker werd in april 1994 geopend. In het gebouw zijn ook een speellokaal voor de kleuters, een lokaal voor beeldende vorming, een ouderkamer en een grote, moderne gymzaal en voorschool De Pioenroos gevestigd. De school vindt het van groot belang dat kinderen leren om zelfstandig te werken, leren omgaan met elkaar, leren verschillen tussen mensen te accepteren en tot optimale prestaties komen.

Voorschool

De Rosa Boekdrukkerschool vormt samen met de peuterspeelzaal De Pioenroos (van Akros) een Voorschool. Het Voorschoolprogramma dat gebruikt wordt is Startblokken. Er is een ochtend- en een middaggroep.

Brede school

De school is een Brede school, waar de kinderen kunnen meedoen aan een uitgebreid programma van naschoolse activiteiten op het gebied van sport, expressie, techniek, etc. Deze activiteiten duren gemiddeld zes weken en zijn gratis. Aan de school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden.

Onderwijs

Op de school zitten veel kinderen van verschillende nationaliteiten en culturen. Omdat een aantal van hen het Nederlands niet als moedertaal heeft, besteedt de school veel aandacht aan taalontwikkeling. De jongste kinderen werken met thema’s die dicht bij hun belevingswereld staan. Vanaf groep 3 zitten kinderen in jaargroepen. Lezen, schrijven, taal en rekenen zijn de belangrijkste vakken. Elk leerjaar heeft voor deze vakken een eigen programma. Maar ook wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, enzovoort) beeldende vorming en gymnastiek krijgen veel aandacht. Kinderen die dreigen uit te vallen begeleidt de school individueel of in kleine groepjes.

Ouders

Op de Rosa Boekdrukker spelen ouders een belangrijke rol. Zij praten en helpen mee in de schoolbibliotheek, bij educatieve uitstapjes en het overblijven. De school vindt deze wisselwerking tussen ouders en school van groot belang voor de kinderen. Voor moeders die het Nederlands beter willen beheersen zijn er taallessen in de ouderkamer. Via de medezeggenschapsraad en de oudercommissie hebben ouders invloed op het beleid van de school.

Voor-, tussen- en naschoolse opvang

De overblijf tussen de middag wordt georganiseerd door de school zelf. Tegenover de school staat De Pionier, een kinderdagverblijf van Akros, waar de buitenschoolse opvang is ondergebracht.

Contact

Vancouverstraat 3, 1056 DT Amsterdam
Stadsdeel De Baarsjes
Telefoonnummer 020-6128000
E-mail directie@rosaboekdrukker.nl
Internetadres http://www.rosaboekdrukker.nl/
Directeur de heer W. Tillema