De Rosa Boekdrukker

Openbare basisschool Rosa Boekdrukker staat midden in de gezellige Amsterdamse wijk De Baarsjes in stadsdeel West. De Rosa Boekdrukker is een goede afspiegeling van de beurt en is dus een kleurrijke school. Wij zijn trots op deze culturele diversiteit en maken hier in opvoeding en onderwijs dankbaar gebruik van.

 

Ons team van leraren verzorgt, in samenwerking met onderwijsassistenten en vakspecialisten, het onderwijs aan een grote groep leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus. Wij werken met twee units. Unit 1 bestaat uit leerjaar 1/2 en 3/4. Unit 2 bestaat uit leerjaar 5/6 en 7/8. Iedere unit is onderverdeeld in meerdere stamgroepen en binnen de units coacht elke leraar zijn eigen stamgroep. In de stamgroep zitten leerlingen uit de verschillende leerjaren bij elkaar. In de stamgroepen krijgen de leerlingen de beeldende vorming-lessen, de gymlessen, lessen over gedragsverwachtingen en andere groepsactiviteiten. De dagopening en dagsluiting vinden altijd plaats in de stamgroep. Leerlingen krijgen bij de cognitieve vakken instructie op hun eigen niveau en gaan vervolgens onder begeleiding van een leerkracht zelfstandig aan het werk. De leerlingen werken met een weektaak waarop zij kunnen zien wanneer ze instructie krijgen en wat ze moeten doen.

Ons schoolgebouw is van alle gemakken voorzien. Zo is er een speellokaal voor de kleuters, een lokaal voor beeldende vorming, een ouderkamer en een grote, moderne gymzaal. Bovendien is voorschool De Pioenroos gevestigd in ons gebouw. 

Voorschool

De Rosa Boekdrukker vormt samen met de peuterspeelzaal De Pioenroos (van AKROS) een voorschool. Het voorschoolprogramma dat gebruikt wordt is Startblokken. Er is een ochtend- en een middaggroep.

Onderwijs en visie

Op de Rosaboekdrukker werken wij met unitonderwijs. Deze innoverende manier van organiseren kenmerkt de Rosa Boekdrukker. Kinderen vormen samen een unit en werken afwisselend in een divers samengestelde stamgroep of krijgen les in instructiegroepen op het niveau dat bij hen past. Hierdoor kunnen we ons onderwijs beter afstemmen op de individuele ontwikkeling van iedere leerling. Iedere leerling krijgt extra begeleiding of extra uitdaging als dat nodig is.

 

 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom en veilig voelt. We willen onze leerlingen opleiden tot ondernemende, onderzoekende, creatieve, zelfredzame, écht sociale, leergierige en oplossingsgerichte individuen die goed samen kunnen spelen, werken, leren en leven. Op de Rosa Boekdrukker willen we eruit halen wat erin zit bij de cognitieve vakken, maar kunst en cultuur, voldoende beweging en sociaal-emotionele vorming vinden we net zo belangrijk. We stimuleren alle talenten van de kinderen: dans, voetbal, kickboksen, tuinieren enzovoort; in tussen- en naschoolse opvang.

 

 

Voor-, tussen- en naschoolse opvang

De overblijf tussen de middag wordt georganiseerd door de school zelf. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor tussenschoolse activiteiten (TSA). Het aanbod van de TSA is divers, zodat er altijd wel een activiteit tussen zit die het kind aanspreekt. Tegenover de school staat De Pionier, een kinderdagverblijf van AKROS, waar de buitenschoolse opvang is ondergebracht.

Onze school is een Brede school, waar de kinderen kunnen meedoen aan een uitgebreid programma van naschoolse activiteiten op het gebied van sport, expressie, techniek, etc. Deze activiteiten duren gemiddeld zes weken en zijn gratis. Aan de school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden.

Ouders

Op de Rosa Boekdrukker spelen ouders een belangrijke rol. Zij praten en helpen mee in de schoolbibliotheek, bij educatieve uitstapjes en het overblijven. De school vindt deze wisselwerking tussen ouders en school van groot belang voor de kinderen. Via de medezeggenschapsraad en de oudercommissie hebben ouders invloed op het beleid van de school.

Subsidieregeling School en Omgeving 2022 - 2025

Vijf van onze scholen nemen actief deel aan de subsidieprogramma School en omgeving .De Bos en Lommer, De Vindplaats, Multatuli, Rosa Boekdrukker en Tijl Uilenspiegel zijn dagelijks bezig met de optimale ontwikkeling van de kinderen en zetten zich in om ook in de naschoolse uren een aantrekkelijk aanbod  aan te bieden. De scholen richten zich hierbij op de domeinen burgerschap, kunst en cultuur, media en communicatie, natuur en techniek, sport en gezondheid. Er is voor elk wat wils! Door aantrekkelijke naschoolse activiteiten aan te bieden dragen de scholen bij aan het vergroten van kansengelijkheid en het creëren van een omgeving waarin de kinderen de kans krijgen zich te vermaken, te leren en te groeien.

Wilt u meer lezen over deze subsidieregeling klikt u dan op onderstaande link.
www.dus-i.nl/subsidies/school-en-omgeving/informatie-over-de-regeling

Contact

Directeur                                : Stefan Koytek
Tel.                                          : 020 - 612 80 00
Adres                                      : 
Vancouverstraat 3, 1056 DT Amsterdam

skoytek@rosaboekdrukker.nl
www.obsrosaboekdrukker.nl
Scholen op de Kaart/Rosa Boekdrukker