De Rosa Boekdrukker

Openbare basisschool Rosa Boekdrukker staat midden in de gezellige Amsterdamse wijk De Baarsjes in stadsdeel West. De Rosa Boekdrukker is een goede afspiegeling van de beurt en is dus een kleurrijke school. Wij zijn trots op deze culturele diversiteit en maken hier in opvoeding en onderwijs dankbaar gebruik van.

In schooljaar 2018-2019 startten wij met het unitonderwijs. Hierbij vormen leerjaar 1, 2 en 3 samen unit 1. Leerjaar 4, 5 en 6 vormen samen unit 2 en leerjaar 7 en 8 vormen samen unit 3. Iedere unit bestaat uit meerdere stamgroepen en in deze groepen zitten dus leerlingen uit verschillende leerjaren bij elkaar. Binnen de units wordt groepsdoorbroken gewerkt op het gebied van cognitieve vakken. 

Ons schoolgebouw is van alle gemakken voorzien. Zo is er een speellokaal voor de kleuters, een lokaal voor beeldende vorming, een ouderkamer en een grote, moderne gymzaal. Bovendien is voorschool De Pioenroos gevestigd in ons gebouw. 

Voorschool

De Rosa Boekdrukker vormt samen met de peuterspeelzaal De Pioenroos (van AKROS) een voorschool. Het voorschoolprogramma dat gebruikt wordt is Startblokken. Er is een ochtend- en een middaggroep.

Onderwijs en visie

Op de Rosaboekdrukker werken wij met unitonderwijs. Deze innoverende manier van organiseren kenmerkt de Rosa Boekdrukker. Kinderen vormen samen een unit en werken afwisselend in een divers samengestelde stamgroep of krijgen les in instructiegroepen op het niveau dat bij hen past. Hierdoor kunnen we ons onderwijs beter afstemmen op de individuele ontwikkeling van iedere leerling. Iedere leerling krijgt extra begeleiding of extra uitdaging als dat nodig is.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom en veilig voelt. We willen onze leerlingen opleiden tot ondernemende, onderzoekende, creatieve, zelfredzame, écht sociale, leergierige en oplossingsgerichte individuen die goed samen kunnen spelen, werken, leren en leven. Op de Rosa Boekdrukker willen we eruit halen wat erin zit bij de cognitieve vakken, maar kunst en cultuur, voldoende beweging en sociaal-emotionele vorming vinden we net zo belangrijk. We stimuleren alle talenten van de kinderen: dans, voetbal, kickboksen, tuinieren enzovoort; in tussen- en naschoolse opvang.

Voor-, tussen- en naschoolse opvang

De overblijf tussen de middag wordt georganiseerd door de school zelf. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor tussenschoolse activiteiten (TSA). Het aanbod van de TSA is divers, zodat er altijd wel een activiteit tussen zit die het kind aanspreekt. Tegenover de school staat De Pionier, een kinderdagverblijf van AKROS, waar de buitenschoolse opvang is ondergebracht.

Onze school is een Brede school, waar de kinderen kunnen meedoen aan een uitgebreid programma van naschoolse activiteiten op het gebied van sport, expressie, techniek, etc. Deze activiteiten duren gemiddeld zes weken en zijn gratis. Aan de school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden.

Ouders

Op de Rosa Boekdrukker spelen ouders een belangrijke rol. Zij praten en helpen mee in de schoolbibliotheek, bij educatieve uitstapjes en het overblijven. De school vindt deze wisselwerking tussen ouders en school van groot belang voor de kinderen. Via de medezeggenschapsraad en de oudercommissie hebben ouders invloed op het beleid van de school.

Contact

Waarnemend directeuren   : Ineke Linthorst en Marieke Hollander
Tel.                                          : 020 - 612 80 00
Adres                                      : 
Vancouverstraat 3, 1056 DT Amsterdam

directie@rosaboekdrukker.nl
www.obsrosaboekdrukker.nl
Scholen op de Kaart/Rosa Boekdrukker