Links

Inloggen HR2Day voor medewerkers AWBR

Cao PO 2019-2020 (looptijd tot 1 november 2020)

Openbaar Basisonderwijs Amsterdam (Federatie openbaar primair onderwijs Amsterdam)

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam-Diemen

 (klik op de button voor meer informatie over vensters PO)

Scholen op de kaart (onderdeel van Vensters PO)

Feest- en gedenkdagen - Stichting Beleven - http://www.beleven.org/feesten/

OCO Onderwijs Consumenten Organisatie - informatie aan ouders en leerkrachten - http://www.onderwijsconsument.nl/ouders/
 
VOO - Vereniging voor Openbaar Onderwijs (belangenorganisatie) - http://www.voo.nl/

Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) Amsterdam - Vereniging van schoolbesturen van het Primair en Speciaal onderwijs in Amsterdam http://www.bboamsterdam.nl/