Links

Inloggen HR2Day voor medewerkers AWBR

Cao PO 2018-2019 (looptijd tot 1 maart 2019)

Naar de basisschool? Zo schrijft u uw kind in.

cao po 2016-2017 (van kracht per 1 juli 2016)

cao po 2014-2015 (de volledige tekst van de cao primair onderwijs 2014-2015 met een looptijd van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 )

Openbaar Basisonderwijs Amsterdam (Federatie openbaar primair onderwijs Amsterdam)

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam-Diemen

 (klik op de button voor meer informatie over vensters PO)

Scholen op de kaart (onderdeel van Vensters PO)

CAO PO 2013 - http://www.poraad.nl/sites/www.poraad.nl/files/130228_cao_po_2013_def.versie.pdf

Ouders bij de les - over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op school -  http://oudersbijdeles.nl/Afdelingen/Primair_Onderwijs

Feest- en gedenkdagen - Stichting Beleven - http://www.beleven.org/feesten/

OCO Onderwijs Consumenten Organisatie - informatie aan ouders en leerkrachten - http://www.onderwijsconsument.nl/ouders/
 
VOO - Vereniging voor Openbaar Onderwijs (belangenorganisatie) - http://www.voo.nl/

Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) Amsterdam - Vereniging van schoolbesturen van het Primair en Speciaal onderwijs in Amsterdam http://www.bboamsterdam.nl/

Schoolkompas: een instrument waarmee leerlingen en ouders kunnen bepalen welke scholen zij tijdens de open dagen zeker willen bezoeken: http://www.schoolkompas.nl/.