Multatuli

OBS Multatuli is een openbare basisschool in de wijk Bos en Lommer. Sinds 2005 is de school door een ouderinitiatief een 'gemengde school' geworden en is zo weer een echte buurtschool, waar iedereen ongeacht zijn of haar afkomst welkom is. Binnen ons onderwijs werken kinderen aan hun zelfvertrouwen, leren we ze verantwoordelijkheid te nemen en is het normaal om gevoelens te tonen. Daarnaast leren we de kinderen vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om te functioneren in de steeds sneller veranderende maatschappij. Wij maken hiervoor gebruik van de nieuwste methodes, inzichten (meervoudige intelligentie, breinvriendelijk leren) en middelen (ICT, digitale schoolborden en tablets).

Continurooster

Op onze school werken we met een continurooster. Dat betekent dat alle leerlingen een ononderbroken schooldag hebben en dus de hele dag op school zijn en tussen de middag niet naar huis gaan. De leerlingen eten hun lunch onder begeleiding van de leerkracht in hun eigen groep en gaan daarna een half uur naar buiten.

Voorschool

Aan de school is de voorschoolse voorziening ‘Multatuli’ verbonden waar de kinderen net als de jongste kinderen van de basisschool werken met de methode Ko op Maat.

Brede School

Er zijn diverse naschoolse activiteiten georganiseerd door onder meer West Beweegt, Circus Elleboog, Aslan, Cultura, Kunstgras, Technica10 en Accu. Alle activiteiten zijn gericht op brede talentontwikkeling.

De school neemt deel aan een netwerk met o.a. een ouder- en kindadviseur, een schoollogopediste, een ontwikkelpsycholoog, de schoolarts, de leerplichtambtenaar en de ambulant begeleiders uit het SBO / SO.

Onderwijs

De leerlingen van OBS Multatuli zitten in jaargroepen. In deze jaargroepen wordt les gegeven in een combinatie van klassikaal onderwijs (met instructie in drie niveaus) en momenten van zelfstandig werken, waarin de leerkracht ruimte creëert om zorg op maat te geven. Zo kan rekening gehouden worden met de mogelijke niveauverschillen en beperkingen van onze leerlingen. Binnen een eenduidige structuur van weektaken (vanaf groep 2) worden onze leerlingen uitgedaagd en gestimuleerd zelf op zoek te gaan naar antwoorden en zelf verantwoordelijk te zijn voor hun prestaties.

Ouders

De school vindt dat ze samen met de ouders een gedeelde opvoedtaak heeft en streeft er dan ook naar dat de ouders gemakkelijk de weg naar school weten te vinden. Naast het bespreken van de onderwijsresultaten, vindt de school het ook prettig om belangstelling van ouders te zien bij speciale schoolactiviteiten zoals sport en feestdagen. Via de medezeggenschapsraad en de oudercommissie hebben ouders invloed op het beleid van de school.

Voor- en naschoolse opvang

Stichting Impuls regelt de voor- en naschoolse opvang: de kinderen worden opgevangen in het Groeiparadijs.

Subsidieregeling School en Omgeving 2022 - 2025

Vijf van onze scholen nemen actief deel aan de subsidieprogramma School en omgeving .De Bos en Lommer, De Vindplaats, Multatuli, Rosa Boekdrukker en Tijl Uilenspiegel zijn dagelijks bezig met de optimale ontwikkeling van de kinderen en zetten zich in om ook in de naschoolse uren een aantrekkelijk aanbod  aan te bieden. De scholen richten zich hierbij op de domeinen burgerschap, kunst en cultuur, media en communicatie, natuur en techniek, sport en gezondheid. Er is voor elk wat wils! Door aantrekkelijke naschoolse activiteiten aan te bieden dragen de scholen bij aan het vergroten van kansengelijkheid en het creëren van een omgeving waarin de kinderen de kans krijgen zich te vermaken, te leren en te groeien.

Wilt u meer lezen over deze subsidieregeling klikt u dan op onderstaande link.
www.dus-i.nl/subsidies/school-en-omgeving/informatie-over-de-regeling

Contact

Directeur       : Mirjam Jansen
Tel.                 : 020 - 684 17 40
Adres             : Sara Burgerhartstraat 5, 1055 KV Amsterdam


info@multatulischool.nl
https://obsmultatuli.nl
Scholen op de Kaart/Multatuli