Corantijn

OBS Corantijn is een buurtschool in De Baarsjes waar alle kinderen welkom zijn. De school is een afspiegeling van de gemengde buurtpopulatie van de Postjesbuurt. Kinderen met uiteenlopende achtergronden ontmoeten elkaar. Deze diversiteit zien wij als een bron om met en van elkaar te leren. Daarnaast zorgt de school voor veiligheid en inspiratie waardoor ieder kind de kans krijgt om zijn talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Het onderwijs

Ons onderwijs geven we vorm door adaptief onderwijs centraal te stellen. Elke leerling van OBS Corantijn kan en mag zich ontwikkelen in de drie basisbehoeften competentie, autonomie en relatie. Deze basisbehoeften komen terug in de visie van de school, die u op onze website vindt.

 

Voorschool en BSO

Voorschool De Tulp en BSO AKROS Kinderopvang verzorgen de opvang buiten schooltijd op onze school. In nauwe samenwerking met AKROS zorgen we voor een doorgaande leerlijn. Het voorschoolprogramma waar we mee werken is Kaleidoscoop.

Brede talentontwikkeling

We hebben niet alleen veel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling. Op OBS Corantijn besteden we ook aandacht aan brede talentontwikkeling. Behalve een vakleraar voor bewegingsonderwijs hebben we ook een docent die muziekonderwijs geeft aan alle kinderen. Vanaf groep 5 kunnen kinderen zich opgeven voor een muziektalentklas na schooltijd. Daarnaast krijgen de kinderen vanaf groep 2 ook filosofielessen van een filosofiedocent.

Ouders

De school vindt betrokkenheid van ouders van groot belang om de ontwikkeling van het kind te bevorderen. 

Contact

Directeur    : Mirjam Roozendaal
Tel.              : 020 - 618 44 30
Adres          : 
Corantijnstraat 2, 1058 DD Amsterdam

info@obscorantijn.nl
www.obscorantijn.nl
Scholen op de kaart/Corantijn
Promofilmpje OBS Corantijn