Corantijn

De school staat in de Postjesbuurt, dichtbij het Surinameplein. Corantijn is een echte buurtschool. De school heeft zich voorgenomen om zich te ontwikkelen als ‘Kaleidoscoop’-school, waarbij alle groepen de structuur en inrichting volgen van het voorschoolprogramma. Kaleidoscoop kent een duidelijke structuur die zichtbaar is in het dagritme en in de inrichting van de leeromgeving.

Voorschool

Corantijn werkt samen met peuterspeelzaal Snater die in hetzelfde gebouw gevestigd is. Het Voorschoolprogramma is Kaleidoscoop.

Brede school

De school is een Brede school in wording, maar de kinderen kunnen meedoen aan diverse naschoolse activiteiten zoals beeldende vorming, sport (Jump-In), muziek, maar ook met het Mentorproject en de Weekendschool. Ook zijn er regelmatig activiteiten die samen met muziekcentrum Aslam worden opgezet, zowel binnen- als na schooltijd.

Het onderwijs

Corantijn is een kleine school met kleine groepen. Er is veel individuele aandacht voor elk kind. De school richt zich - naast de cognitieve ontwikkeling - sterk op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen omdat dat een belangrijke voorwaarde voor het leren is. Er wordt gewerkt met moderne methoden. In de afgelopen jaren is een doorgaande lijn ontwikkeld in de groepen 3 t/m 8. De vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden met behulp van een leerlingvolgsysteem. Door regelmatig te toetsen kan de leerkracht bepalen welke kinderen uitbreiding, verdieping of herhaling van de leerstof nodig hebben.

Ouders

De school vindt de betrokkenheid van ouders van groot belang om de ontwikkeling van het kind te bevorderen. Er is een ouderkamer waar activiteiten voor ouders plaatsvinden zoals themabijeenkomsten over onderwijs en opvoeding, speluitleen, taallessen, koffieochtenden en oudermiddagen georganiseerd door een zeer actieve oudergroep. Via de medezeggenschapsraad en de oudercommissie hebben ouders invloed op het beleid van de school.

Voor-, tussen- en naschoolse opvang

De school biedt mogelijheden voor-, tussen- en naschoolse opvang. Corantijn verzorgt die in samenwerking met de Stichting Akros.

Contact

Corantijnstraat 4, 1058 DD Amsterdam
Telefoon 020-6184430
E-mail info@obscorantijn.nl
Internetadres www.obscorantijn.nlD
Directeur mevrouw M. Roozendaal

Meer gegevens over deze school raadplegen:
Klik op deze link, powered bij 10.000Scholen.nl