Bos en Lommer

De Bos en Lommerschool is een school met ongeveer 220 kinderen en 30 medewerkers. Het streven van de school is om de kinderen een goede bagage mee te geven, overeenkomstig met hun ontwikkeling, die er voor zorgt dat ze zich staande kunnen houden in een voortdurende veranderende maatschappij.

Voorschool

De Voorschool van de Bos en Lommer werkt met het programma Kaleidoscoop. Dat programma wordt voortgezet in de groepen 1, 2 en 3 van de basisschool. De methode richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen, met speciale aandacht voor taalontwikkeling.

Brede school

Er worden diverse naschoolse activiteiten georganiseerd, zoals Jump-In, Circus Elleboog, huiswerk mentorengroep en sportactiviteiten. Aan de school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden.

Onderwijs

De school vindt het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om al zijn vaardigheden en talenten zoveel mogelijk te ontwikkelen. Op de Bos en Lommerschool wordt veel tijd en aandacht besteed aan taal en rekenen. Bij deze vakken is het kunnen begrijpen en verwoorden het belangrijkste. Om dit goed te kunnen is er veel aandacht voor de uitbreiding van de woordenschat. De school gebruikt moderne methoden en biedt zorg aan alle leerlingen zoveel mogelijk in samenwerking met de ouders. Alle kinderen worden vanaf dat ze op school komen totdat ze weggaan zorgvuldig gevolgd.

Ouders

De school vindt goed contact met de ouders erg belangrijk. Er zijn ouderbijeenkomsten, contact- en voorlichtingsavonden, maar ook speluitleen, het Opstapproject en cursussen over opvoeden en omgang met kinderen. Via de medezeggenschapsraad en de oudercommissie hebben ouders invloed op het beleid van de school.

Voor-, tussen- en naschoolse opvang

De kinderen kunnen tussen de middag overblijven op school. Impuls verzorgt voorschoolse opvang.

Contact

Meimorgenstraat 2, 1061 BN Amsterdam
Stadsdeel Bos en Lommer
Postbus 56763, 1040 AT Amsterdam
Telefoon 020-6862518
E-mail infoBL@bosenlommerschool.nl
Internetadres http://www.bosenlommerschool.nl/
Directeur mevrouw T. van den Berg
Adjunct directeur mevrouw I. Schaefers