Bos en Lommerschool

De Bos en Lommerschool is een kwalitatief goede openbare basisschool, met veel diversiteit waarbinnen we elkaars verschillen respecteren. Dat houdt in dat kinderen van elke godsdienst, levensovertuiging of nationaliteit welkom zijn op de school.

Ons schoolgebouw voorziet ons van alle mogelijkheden om de kinderen onderwijs aan te bieden dat past bij de hedendaagse maatschappij. Ons schoolgebouw is voorzien van de modernste technieken betreffende ICT, klimaatbeheersing en heeft mogelijkheden voor groepsdoorbrekende activiteiten. De school heeft 18 leslokalen inclusief à-la-carteruimtes waar de kinderen gezamenlijk in een rustige en prettige omgeving kunnen werken of spelen. Daarnaast is de Bos en Lommerschool uitgerust met een apart speellokaal/aula met een podium, een mooie bibliotheek en een zeer moderne gymnastiekaccommodatie. De Bos en Lommerschool heeft ongeveer 350 leerlingen en 36 teamleden.

Onderwijs

De school vindt het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om al zijn vaardigheden en talenten zoveel mogelijk te ontwikkelen. Naast de basisvakken rekenen, taal, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling wordt er op een onderzoekende hands-on manier gewerkt aan de zaakvakken volgens het IPC-curriculum. De kinderen werken gedurende 6-8 weken aan een interessant onderwerp. Dit onderwerp onderzoeken ze van alle kanten op een coöperatieve manier. 

Bovendien krijgen de kinderen les van verschillende vakdocenten. Zo krijgen ze les van een vakdocent muziek, beeldende vorming, gymnastiek, yoga (groep 1-2), programmeren (groep 7-8), tuinieren (groep 6 en 7 gaan naar de schooltuinen) en dans. 

Engels wordt op de Bos en Lommerschool al aangeboden vanaf de kleutergroepen op een speelse en muzikale manier volgens de methode van Groove.me.

Ook buiten schooltijd kunnen de leerlingen op school hun talenten blijven ontwikkelen. 

Gezonde school

De Bos en Lommerschool is een Jump-in school. Dit houdt in dat de school een beleid heeft van gezonde voeding en gezonde traktaties en er veel aandacht wordt besteed aan sportieve activiteiten. Zo worden er onder andere sportlessen verzorgd door sportverenigingen en zijn er aansluitend naschoolse sportactiviteiten.

Voorschool en BSO

Om de onderwijskansen van de kinderen te vergroten, bieden wij de kinderen een voorschool aan. Kinderen die meedoen aan de voorschool beginnen beter voorbereid aan de basisschool. De voorschool is bestemd voor kinderen vanaf 2 ½ jaar tot en met 4 jaar.

In ons schoolgebouw verzorgt Humankind de voorschool, de buitenschoolse opvang (BSO) en het kinderdagverblijf.

Ouders

Samen met de ouders maken we de schooltijd tot een mooie en onvergetelijke tijd voor de kinderen. Hiervoor informeren we ouders, vragen we ze mee te helpen, geven voorlichtingen aan ouders, consulteren we ouders en betrekken we ouders daar waar het kan.

Subsidieregeling School en Omgeving 2022 - 2025

Vijf van onze scholen nemen actief deel aan de subsidieprogramma School en omgeving .De Bos en Lommer, De Vindplaats, Multatuli, Rosa Boekdrukker en Tijl Uilenspiegel zijn dagelijks bezig met de optimale ontwikkeling van de kinderen en zetten zich in om ook in de naschoolse uren een aantrekkelijk aanbod  aan te bieden. De scholen richten zich hierbij op de domeinen burgerschap, kunst en cultuur, media en communicatie, natuur en techniek, sport en gezondheid. Er is voor elk wat wils! Door aantrekkelijke naschoolse activiteiten aan te bieden dragen de scholen bij aan het vergroten van kansengelijkheid en het creëren van een omgeving waarin de kinderen de kans krijgen zich te vermaken, te leren en te groeien.

Wilt u meer lezen over deze subsidieregeling klikt u dan op onderstaande link.
www.dus-i.nl/subsidies/school-en-omgeving/informatie-over-de-regeling

Contact

Directeur          : Mirjam Jansen
Tel.                    : 020 - 686 25 18
Adres                : Meimorgenstraat 2, 1061 BN Amsterdam

infobl@bosenlommerschool.nl
www.bosenlommerschool.nl
Scholen op de Kaart/Bos en Lommer