Stedelijk Toelatingsbeleid

Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. In Amsterdam zijn er regels en afspraken om kinderen aan te melden en in te schrijven. AWBR is aangesloten bij het Stedelijk Toelatingsbeleid Amsterdam. Het Stedelijk Toelatingsbeleid zorgt voor een transparante, eerlijke en gelijktijdige plaatsing van kinderen. Meer informatie over de aanmeld- en toelatingsprocedure vindt u op de website www.amsterdam.nl/naardebasisschool.

Als uw kind ouder is dan vier jaar, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de school waar u uw kind graag wilt aanmelden. De school onderzoekt dan of het mogelijk is uw kind toe te laten. Daarvoor zal de school ook contact opnemen met de (voor-) school of het kinderdagverblijf.