Daltonschool De Spaarndammerhout

De Spaarndammerhout is een kleurrijke, gezellige, hedendaagse buurtschool in een nieuw gebouw aan de rand van de nieuwe woonwijk die in de voormalige Houthavens gerealiseerd wordt. De school is volop in ontwikkeling en sinds november 2017 een gecertificeerde Daltonschool. De populatie van de school bestaat overwegend uit kinderen van Nederlandse en Nederlands/Europese gezinnen. Ongeveer een kwart van de kinderen komt uit gezinnen met wortels buiten Europa. De populatie is daarmee een mooie afspiegeling van de Spaarndammerbuurt en van de Houthavens.

Onderwijs en opvoeding voor kinderen van 0 tot 12 jaar

Met een kinderdagverblijf, een voorschool-peuterspeelzaal, de basisschool, buitenschoolse opvang, en naschoolse activiteiten onder één dak, biedt de toekomst ons talloze mooie kansen.

Wat hebben we al gerealiseerd?

  • Er wordt met hedendaagse methodes gewerkt
  • Kinderen plannen hun werk met dag- en weektaken
  • Kinderen stellen hun portfolio samen
  • Er is Engelse les voor kinderen vanaf vier jaar
  • Er zijn vakleerkrachten voor muziek en voor gym
  • Lessen met De Vreedzame School zijn een vast onderdeel van onderwijs en opvoeding

Vijf gelijke dagen en met elkaar lunchen

De kinderen gaan dagelijks van 08.30 tot 14.15 uur naar school. Tussen de middag lunchen zij in de groep met de groepsleerkracht. Na de lunch spelen zij buiten onder begeleiding van ouders.

Een goede school maak je samen

Daltonschool De Spaarndammerhout heeft een enthousiast en deskundig team en zeer betrokken ouders. We schreven het al: de toekomst biedt ons talloze mooie kansen. Werken aan die toekomst doen we bij voorkeur samen met onze partners.

Een goede school kies je niet zomaar voor je kind

Belangstelling voor de school? Neem dan per mail of telefonisch contact op met ons. We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Kennis laten maken met de school doen wij bij voorkeur in een groepje van drie of vier ouders onder schooltijd. Tijdens het kennismakingsgesprek en de rondleiding kunt u tal van vragen stellen over opvoeding en onderwijs en over de manier waarop daaraan op De Spaarndammerhout handen en voeten gegeven wordt. We nemen er ruim de tijd voor, want een school voor je kind kies je tenslotte niet zomaar.

Contact

Directie       : Femke van der Graaf Minke van der Pal
Tel.              : 020 - 682 91 14
Adres          : Revaleiland 1B, 1014 ZG Amsterdam

info@despaarndammerhout.nl
www.despaarndammerhout.nl
Scholen op de Kaart/Spaarndammerhout