Vakanties

Schoolvakanties

Het Ministerie van onderwijs stelt eens in de vier jaar de zomervakanties vast. Voor de overige vakanties, zoals de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie, geeft het Ministerie adviesdata. De adviesdata worden door de gemeente Amsterdam (DMO) voorgelegd aan het overleg van gezamenlijke schoolbesturen, het BBO. Het BBO stelt de vakantiedata voor het gehele primair onderwijs voor de duur van 4 jaar vast. De scholen vermelden de vakantiedata in hun schoolgids.

Op de website van het ministerie (klik hier) kunt u hierover meer lezen.
Via www.postbus51.nl  kunt u de brochure over vakantiespreiding downloaden.

Vakantieregeling primair onderwijs 2017-2018 AWBR-scholen

 Zomervakantie: 23 juli t/m 31 augustus 2018


NB: Vrije dagen kunnen per school verschillen. Voor de exacte data raadpleeg de schoolgids van de school.

Vakantieregeling primair onderwijs 2018-2019 AWBR-scholen

 Herfstvakantie: 22 oktober t/m 26 oktober 2018
 Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
 Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 22 februari 2019
 2e Paasdag: 22 april 2019
 Meivakantie: 29 april t/m 3 mei 2019
 Hemelvaart: 30 mei 2019
 2e Pinkersterdag: 10 juni 2019
 Zomervakantie: 15 juli t/m 23 augustus 2019