Vakanties

Schoolvakanties

Het Ministerie van onderwijs stelt eens in de vier jaar de zomervakanties vast. Voor de overige vakanties, zoals de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie, geeft het Ministerie adviesdata. De adviesdata worden door de gemeente Amsterdam (DMO) voorgelegd aan het overleg van gezamenlijke schoolbesturen, het BBO. Het BBO stelt de vakantiedata voor het gehele primair onderwijs voor de duur van 4 jaar vast. De scholen vermelden de vakantiedata in hun schoolgids.

Op de website van het ministerie (klik hier) kunt u hierover meer lezen.
Via www.postbus51.nl  kunt u de brochure over vakantiespreiding downloaden.

Vakantieregeling primair onderwijs 2019-2020 AWBR-scholen

 Zomervakantie: 6 juli t/m 16 augustus  2020
NB: Vrije dagen kunnen per school verschillen. Voor de exacte data raadpleeg de schoolgids van de school.


Vakantieregeling primair onderwijs 2020-2021 AWBR-scholen

NB: Vrije dagen kunnen per school verschillen. Voor de exacte data raadpleeg de schoolgids van de school.

 Herfstvakantie: 10 oktober t/m 18 oktober 2020
 Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
 Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 28 februari 2021
 Koningsdag: 27 april 2021
 Meivakantie: 1 mei t/m 9 mei 2021
 Hemelvaart: 13 mei 2021
Pinksteren: 24 en 25 mei 2021
 Zomervakantie: 10 juli t/m 22 augustus 2021