Vakanties

Schoolvakanties

Het Ministerie van onderwijs stelt eens in de vier jaar de zomervakanties vast. Voor de overige vakanties, zoals de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie, geeft het Ministerie adviesdata. De adviesdata worden door de gemeente Amsterdam (DMO) voorgelegd aan het overleg van gezamenlijke schoolbesturen, het BBO. Het BBO stelt de vakantiedata voor het gehele primair onderwijs voor de duur van 4 jaar vast. De scholen vermelden de vakantiedata in hun schoolgids.

Op de website van het ministerie (klik hier) kunt u hierover meer lezen.
Via www.postbus51.nl  kunt u de brochure over vakantiespreiding downloaden.

Vakantieregeling primair onderwijs 2018-2019 AWBR-scholen

 Hemelvaart: 30 mei 2019
 2e Pinksterdag: 10 juni 2019
 Zomervakantie: 23 juli t/m 31 augustus 2018
NB: Vrije dagen kunnen per school verschillen. Voor de exacte data raadpleeg de schoolgids van de school.


Vakantieregeling primair onderwijs 2019-2020 AWBR-scholen

 Herfstvakantie: 21 oktober t/m 27 oktober 2019
 Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 5 januari 2020
 Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 23 februari 2020
 2e Paasdag: 13 april 2020
 Meivakantie: 27 april t/m 3 mei 2020
 Bevrijdingsdag: 5 mei 2020
 Hemelvaart: 21 mei t/m 22 mei 2020
 2e Pinkersterdag: 1 juni 2020
 Zomervakantie: 6 juli t/m 16 augustus 2020