Bestuur

Binnen AWBR, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs, is met ingang van 15 maart 2011 de bestuursstructuur van bestuur/directie statutair gewijzigd in College van Bestuur en Raad van Toezicht.
Bevoegd gezag is de bestuurder, Theo Hooghiemstra, eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het besturen van de scholen.

De Raad van Toezicht oefent intern toezicht uit op de bestuurder. De Raad van Toezicht wordt gevormd door Marian Dekker (voorzitter), Claire Vlug, Irene Wieling en Godfried Lambriex.