Welkom op onze website

Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs, vormt het schoolbestuur van 17 basisscholen in het Amsterdamse stadsdeel West. De stichting telde rond de 5000 leerlingen op 1 oktober 2014 en ruim 500 medewerkers. 

Bij AWBR

 streven we naar hoge kwaliteit
 ontdekken en ontwikkelen we talent
 kennen we elkaar en leren we elkaar kennen
 zetten we culturele verschillen om in nieuw sociaal kapitaal
 hebben we een veilige en prettige leeromgeving

Ons motto: AWBR... ondernemend in onderwijs
Openbaar

Onze scholen zijn openbaar. Het zijn scholen die openstaan voor álle kinderen. Waar onderwijs wordt gegeven met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Niet a-p-a-r-t, maar samen. Het uitgangspunt voor de openbare scholen is gelijk, de manier waarop les wordt gegeven en de wijze waarop leerkrachten, kinderen en ouders met elkaar omgaan, verschilt per school. Elke school heeft een eigen gezicht, een eigen sfeer. Sommige scholen hebben gekozen voor een bepaalde manier van lesgeven, bijvoorbeeld Montessori- of Daltononderwijs. Maar alle scholen willen uiteindelijk hetzelfde: goed en passend onderwijs geven in een veilige en inspirerende omgeving.

Klik hier voor AWBR Connect

Dit bestuur valt onder het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam-Diemen.


(klik op de button voor meer informatie over Vensters PO)

Laatste nieuws

Bekende Nederlanders promoten (voor)lezen op Joop Westerweel
Opening alles in 1 School De Zeeheld 8 januari 2016
AWBR zoekt personeelsadviseur (wtf 0,4 - 0,6)
School of Understanding start in Amsterdam onder bestuur AWBR