Wetenschap & technologie 2014-2016

In het ontwikkelteam wetenschap & technologie hebben we ons bezig gehouden met het implementeren van wetenschap en technologie en de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren in de eigen onderwijspraktijk. De leden van het ontwikkelteam hebben een eigen ontwikkelvraag uitgewerkt en kregen daarbij inhoudelijke input en begeleiding van José van Gelderen (Pabo-HvA) en Anita Helderman (AWBR). We hebben daarbij de focus gehouden op ‘hoe kun je kinderen laten denken?’ en daardoor dus ook op ‘wat komt er na het proefje’. Dit heeft geresulteerd in drie verschillende producten: kant-en-klaar klassikaal lesmateriaal voor groep 6 t/m 8 over bacteriën en moleculen, zelfstandige ‘onderzoeksmappen’ voor de bovenbouw van een Montessori en een handreiking voor het team met een verzamelpagina met lesideeën voor de kleuters.


Lesmateriaal voor groep 6 t/m 8 over bacteriën en moleculen

 

Esther Haak en Miranda Wolse van OBS Multatuli hebben zowel het onderwerp bacteriën als moleculen uitgewerkt in een lessenserie. Deze lessen zijn uitgeprobeerd in groep 8 en bestaan uit PowerPoints, werkboekje en handleiding. De uitvoering is bewust in Word en PowerPoint zodat de leerkracht deze zelf kan aanpassen aan zijn eigen klas. Esther en Miranda gaan aankomend jaar ook lessen Wetenschap en Technologie aan de andere klassen van de Multatuli geven.

Klik HIER voor een overzicht van de documenten van deze lessenserie of kijk op de webpagina 'Bacteriën en moleculen'.

Onderzoeksmappen voor bovenbouw Montessori

Voor de bovenbouw van de 10e Montessorischool de Meidoorn hebben Nienke van Wijk en Mathijn van Dijk ‘onderzoeksmappen’ gemaakt. De kinderen kunnen zelfstandig onderzoekjes uitvoeren met de bladen in de mappen. Bij de mappen hoort een vaste instructiekaart waarbij de kinderen eerst een gesloten proefje doen volgens een stappenplan en daarna zelf een nieuw proefje ontwerpen. Daarbij is het belangrijk om ‘eerlijk onderzoek te doen’. Er is gekozen voor een vast format dat steeds dezelfde stappen volgt. De mappen zijn uitgeprobeerd op de Meidoornschool en zijn een succes, er zijn plannen om nog meer onderwerpen uit te werken. De mappen gaan over: elektriciteit, vloeistoffen, knikkerbaan, licht en zwaartekracht.

Klik HIER  voor het overzicht en de inhoud van de mappen of kijk op de webpagina 'Onderzoeksmappen bovenbouw Montessori'.
        
                             
Ideeën voor kleuteronderwijs en handreiking voor het team

Erna van Look en Petra Wynne van de Corantijnschool hebben zich bezig gehouden met het verzamelen van ideeën voor de kleuters. Op de pinterestpagina AWBRWenT (klik op de naam voor meer informatie) hebben ze verschillende lesideeën voor kleuters verzameld en gecategoriseerd. Ook hebben ze een handreiking voor hun collega’s en leerlingen geschreven met de ideeën die we tijdens de bijeenkomst hebben besproken. Aanvullingen voor de pinterestpagina zijn van harte welkom en kunnen gemaild worden aan petra.wynne@obscorantijn.nl.

Format stappenplan proefjes leerling
Stappenplan proefjes doen leerkracht
Verantwoording waarom W&T