Ontwikkelteam 'breinvriendelijk leren'

In het schooljaar 2012-2013 hebben Anita Helderman (AWBR) en José van Gelderen (Hogeschool van Amsterdam) twee ontwikkelteams rondom het thema breinvriendelijk leren begeleid. De deelnemers hebben zelf het onderwerp gekozen waarin ze zich wilden verdiepen. Dit resulteerde in een groepje dat zich concentreerde op zintuiglijk rijk leren en in een groep die zich heeft verdiept in bioritme in de klas. De twee groepen hebben prachtige en heel verschillende producten ontwikkeld en we zijn er trots op dat we deze binnen AWBR en aan anderen kunnen presenteren op onze website. Het zou leuk zijn als nog meer scholen er gebruik van gaan maken!

Aan het ontwikkelteam 'bioritme' namen Thijs Roovers, Kristine Vonk en Monique Edelschaap (allen Leonardo Da Vincischool) en Sija Mulder (de Waterkant) deel. Zij hebben een artikel geschreven over hun onderzoek naar bioritme in de klas en een vragenlijst voor kinderen gemaakt om uit te zoeken welk bioritme ze hebben.

-artikel bioritme in de klas
-Horne-Ostberg test voor kinderen

De deelnemers aan het ontwikkelteam 'zintuiglijk rijk leren' waren Aicha Zakir, Sanae Bargha en Ellen de Gast (allen Narcis-Queridoschool), Maartje Steenhof (de Waterkant) en Cerise Tete (Universitaire Pabo van Amsterdam). Zij hebben kinderen lesstof beter laten onthouden door gebruik te maken van liedjes. Zij hebben daarbij zowel achtergrondinformatie als voorbeeldfilmpjes als een stappenplan om dit in de klas te doen opgeleverd. Cerise heeft bovendien onderzoek gedaan en op basis hiervan een scriptie over het onderwerp geschreven die binnenkort ook op de website zal worden geplaatst. 

De diverse documenten vindt u hier:

- inleidend artikel
- stappenplan onder- en middenbouw
- werkbladen voor onderbouw (Word-bestand, dus aan te passen voor eigen gebruik)
- variant werkblad onderbouw (Word-bestand, dus aan te passen voor eigen gebruik)
- stappenplan bovenbouw
- liedtekst bovenbouw bezitsvormen
- liedtekst bovenbouw hoofdletters

Hieronder kunt u de informatiefilm over breinvriendelijk leren en de filmpjes voor onder- en bovenbouw bekijken.