AWBR Academie

Waarom een AWBR Academie?

Al het personeel van AWBR staat voor één kerntaak: onderwijskwaliteit leveren. Het is daarom van groot belang voortdurend onze vakkennis en vaardigheden op peil te houden door te investeren in scholing en ontwikkeling: een levenlang leren. Leren kan je ook van collega’s en AWBR heeft veel expertise in huis met 18 scholen en ca. 500 medewerkers. Ook hebben we ervaring opgedaan met Samen Opleiden. Deze verworvenheden willen we behouden en verder ontwikkelen.

Met de AWBR Academie hopen wij een inspirerende leeromgeving te bieden aan leerkrachten, studenten, stagecoördinatoren, directies en alle andere geïnteresseerde collega’s. De AWBR-Academie bestaat uit onderwijsconsulenten, opleiders in de school, de instituutsopleiders van de HvA en de UPvA, de ontwikkelteams en de leerteams. Eigenlijk iedereen die kennis deelt met zijn of haar collega’s.

De AWBR Academie verzorgt elk jaar een divers scholingsaanbod voor het personeel van AWBR. Ook studenten die bij AWBR stagelopen zijn van harte uitgenodigd om gebruik te maken van dit scholingsaanbod.