Narcis-Querido

De Narcis-Queridoschool is een open school die samen met de ouders uit ieder kind wil halen wat het in zich heeft. Op de Narcis Querido zijn duidelijke regels en afspraken over gedrag. Hierbij staan wederzijds respect en vertrouwen voorop. Het team gaat uit van ‘pedagogisch optimisme’: een positieve kijk op het kind.

Voorschool

De school heeft een Voorschool met vier peutergroepen. In de Voorschool wordt het programma Pyramide gebruikt.

Brede school

De school is nog geen Brede school, maar er zijn diverse naschoolse activiteiten, waaronder sport georganiseerd door Sportbuurtwerk en de IMC-weekendschool. Diverse clubs bieden cursussen aan. Aan de school is een schoolmaatschappelijk werker en een logopedist verbonden.

Onderwijs

De school besteedt veel aandacht aan de vakken taal (spreken, luisteren, schrijven en lezen) en rekenen. Bij deze vakken is het begrijpen en verwoorden het belangrijkste. Om dit goed te kunnen is er veel aandacht voor de uitbreiding van de woordenschat.  Elk jaar neemt de school deel aan een muziekproject.

Ouders

Behalve kennismakings- en contactavonden organiseert de school ook een speluitleen, en doet mee aan voorleesprojecten, het Opstapproject en cursussen ‘Opvoeden zo’ en ‘Beter omgaan met pubers’. Via de medezeggenschapsraad en de oudercommissie hebben ouders invloed op het beleid van de school.

Voor-, tussen- en naschoolse opvang

De school organiseert zelf de tussen de middag opvang. De voorschoolse en naschoolse opvang wordt geregeld door Impuls – na schooltijd worden de kinderen opgevangen in De Hoepel.

Contact

Jan den Haenstraat 41, 1055 WC Amsterdam
Stadsdeel Bos en Lommer
Telefoonnummer 020-684 74 24
Fax 020-400 36 59
E-mail directie@narcisquerido.nl
Internetadres http://www.narcisquerido.nl/ D
irecteur mevrouw J. Buitenhuis