Narcis-Querido

De Narcis-Querido is een openbare basisschool in de wijk Bos en Lommer. Samen met de ouders willen we uit ieder kind halen wat het in zich heeft. We hebben duidelijke gedragsregels met elkaar vastgesteld vanuit het gedachtengoed van De Vreedzame School. De Vreedzame School is de methode die wij op school gebruiken voor de aanpak van sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming. Alle leerkrachten voelen zich voor alle leerlingen verantwoordelijk. Op onze school staan wederzijds respect en vertrouwen voorop. Het team gaat uit van ‘pedagogisch optimisme’: een positieve kijk op het kind. Aan de school zijn een logopedist en een kinderfysio vanuit expertisecentrum UNIEK verbonden. 

Sinds 1 januari 2021 zijn wij in het gebouw van OBS De Roos gehuisvest. Het ‘oude’ gebouw van de Narcis-Queridoschool wordt verbouwd tot een kindcentrum. Medio 2022 zullen de Narcis-Queridoschool en De Roos onder een nieuwe naam, de Vindplaats, samen het nieuwe kindcentrum vormen.  Meer informatie over deze toekomstplannen kunt u hier lezen.

Voorschool

De school heeft een voorschool en werkt samen met AKROS. In de voorschool wordt het programma Piramide gebruikt. Voor aanmelding op de voorschool kunt u contact opnemen met AKROS. 

Naschoolse activiteiten

De school biedt diverse naschoolse activiteiten, waaronder sport, knutselen, muziek en dans. 

Onderwijs

De school besteedt veel aandacht aan de vakken taal (woordenschat, spreken, luisteren, schrijven en lezen) en rekenen. We geven actueel onderwijs met daarin een belangrijk rol voor de 21ste  eeuwse vaardigheden, waaronder ICT-vaardigheden, denkvaardigheden en samenwerking.  

Verder vinden wij het belangrijk dat kinderen verschillende denkstrategieën ontwikkelen, dat ze leren goed samen te werken en zelfstandig problemen op te lossen. We geven hierbij aandacht aan alle kinderen, zodat ieder kind zich naar eigen talenten en mogelijkheden maximaal kan ontwikkelen. Om dit te bereiken maken wij gebruik van Taakspel, coöperatieve werkvormen en de principes van breinvriendelijk leren. 

Ouders

Een school staat of valt met de samenwerking tussen ouders, kinderen en leerkrachten. Door onze wederzijdse verwachtingen te delen, dragen wij bij aan de ontwikkeling van onze kinderen. 

Voor-, tussen- en naschoolse opvang

De school organiseert zelf de tussenschoolse opvang. De voorschoolse en naschoolse opvang worden geregeld door AKROS. 

Contact

Directeur               : Jolanda Buitenhuis
Tel.                         :  020 - 684 74 24
Tijdelijk adres       : Jan van Galenstraat 105, 1056 BK Amsterdam

directie@narcisquerido.nl
www.narcisquerido.nl
Scholen op de Kaart/Narcis Querido