Personeelsbeleid

Amsterdam West Binnen de Ring heeft zich als doel gesteld alle kinderen kwalitatief goed en passend onderwijs te geven. Dat kan alleen met goed personeel: professionals van hoge kwaliteit, die uitstekend geschoold zijn en werken op de juiste plek in deze fase van hun carrière. En zeker ook: mensen die zich gewaardeerd weten.

De doelstellingen van ons personeelsbeleid zijn opgenomen in het Integraal Personeels Beleidsplan en het Strategisch Beleidsplan. Het vormgeven van het personeelsbeleid is in eerste instantie een taak van de schooldirectie: die vervult een sleutelrol bij het afstemmen van de belangen van de (school)organisatie en de wensen en mogelijkheden van de medewerkers.
 
Op basis van de uitgangspunten van integraal personeelsbeleid streeft AWBR naar
• een goede instroom, doorstroom en uitstroom van het personeel;
• deskundige, betrokken, gezonde en tevreden medewerkers;
• een goed systeem van interne en externe scholing, intervisie, coaching en mede-opleiden van aankomend personeel;
• sterk en ondernemend leiderschap;
• het ontwikkelen van een bij de organisatie passend taak- en functiebouwwerk;
• het formuleren en uitvoeren van beleid rond beloningsdifferentiatie;
• een teamsamenstelling die recht doet aan de diversiteit van deze maatschappij.

AWBR wil in de onderwijswereld bekend staan als een aantrekkelijke werkgever.

Interessante Links

In Amsterdam werken de zeven openbare schoolbesturen voor het basisonderwijs samen in de 'Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam'. Klik op de namen voor meer informatie over de andere zes besturen:

Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Orion
Stichting Openbaar Onderwijs Noord
Stichting Samen Tussen Amstel en IJ
Stichting Sirius
Stichting Westelijke Tuinsteden

De Federatie kent een eigen vervangingspool (de Flexpool). Klik hier voor meer informatie en vacatures.

Instellingen en belangenorganisaties
Vereniging voor Openbaar Onderwijs
Algemene Onderwijs Bond
Straks voor de klas
Voor een Amsterdamse klas
Lerarenweb [sbl]
Leraar 24
PO Raad