Gezond samenwerken

In 2016 is op alle scholen van AWBR een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Alle medewerkers van AWBR zijn in de gelegenheid gesteld een Preventief gezondheidsonderzoek te laten doen en alle medewerkers hebben een vragenlijst ingevuld, de zogeheten Werkvermogensscan. Voor het inzetten van de Werkvermogensscan heeft AWBR gebruik gemaakt van subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Personeelsleden van AWBR die zich ziek melden kunnen in de brochure 'Gezond samenwerken bij AWBR' lezen welke regels daarvoor gelden. Deze is direct te downloaden door hier te klikken (rechter muisknop, doel opslaan als).

  • NB: In de brochure staan nog de oude contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon voor personeel van AWBR. Dit zijn de correcte gegevens: Josephine van Rosmalen, telnr. 06-4153 7502, j.van.rosmalen@gimd.nl. 
  • Ook de contactgegevens van Barbara Motel,  verzuimregisseur/arbeidsdeskundige van AWBR, zijn gewijzigd: 06-5255 6266, b.motel@awbr.nl.
  • Personeelsadviseur Jelle Mulder is per 1 februari 2016 niet langer werkzaam bij AWBR en is opgevolgd door Carla Weijers (bereikbaar op hetzelfde telefoonnummer).

Arbo, verzuim en re-integratiebeleid

Klik hier voor het Arbo, Verzuim en Re-integratiebeleid van AWBR.