Onze missie

Het waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed, eigentijds, buurtgericht openbaar basisonderwijs voor iedereen, waarin veel aandacht is voor sámen leven en werken.

Onze visie

AWBR streeft naar onderwijs op maat,

  • dat van hoge, objectief meetbare, kwaliteit is;
  • dat de cognitieve, creatieve en sociaal emotionele ontwikkeling van een kind bevordert;
  • dat stimuleert dat ieders talent wordt ontdekt en ontwikkeld;
  • dat leerachterstanden opheft om daarmee tevens een bijdrage te leveren aan de emancipatie van bevolkingsgroepen;
  • dat rekening houdt met de maatschappelijke omgeving;
  • dat kinderen leert zich te gedragen als volwaardige burgers die begrip hebben voor en rekening houden met normen en waarden van andere mensen;
  • dat ieders betrokkenheid wil verhogen door het geven en nemen van verantwoordelijkheid en waar leren van elkaar vanzelfsprekend is;
  • dat bij voorkeur gegeven wordt in een Brede School, waar verlengde schooldagactiviteiten beschikbaar zijn om achterstanden te overbruggen;
  • dat in principe gegeven wordt aan alle buurtleerlingen van 2-12 jaar;
  • dat gebruik maakt van de didactische en technische mogelijkheden van ICT.