Beleid

De stichting AWBR bestaat sinds 1 augustus 2007. Een vrij jonge organisatie. Wij hebben onze missie, visie en kernwaarden vastgesteld en van daaruit hebben wij bovenschools beleid opgesteld; beleid dat geldt voor alle 18 basisscholen. Dit beleid is vastgelegd in ons strategisch beleidsplan. Het vormt de leidraad voor de ontwikkeling van de organisatie.

Het strategisch beleidsplan kunt u hier downloaden. In dit plan is gestreefd een balans te vinden tussen richting geven en ruimte bieden. Dit met de gedachte dat ontwikkelingen het meeste kans van slagen hebben als er sprake is van een grote verantwoordelijkheid voor iedereen. Eén van de cruciale factoren om te komen tot een goede organisatie op welk niveau dan ook is dat iedereen in de organisatie weet wat zijn taken en verantwoordelijkheden zijn. Om te komen tot een dynamische organisatie moet er sprake zijn van rolvastheid, een prachtige paradox. Om die reden worden de rollen van de spelers in onze organisatie op hoofdlijnen beschreven. Ook wordt er een schets gegeven van een AWBR-school: waaraan gaat een klant, een buitenstaander, de Inspectie, onze scholen herkennen? Wat gaan de AWBR-scholen gezamenlijk uitdragen?