Organisatie

Stichting Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR)

18 openbare basisscholen in stadsdeel West (voorheen de Baarsjes, Bos en Lommer, Oud West en Westerpark) vallen onder de stichting Amsterdam West Binnen de Ring. In Amsterdam werken de openbare basisscholen samen in zes groepen. Naast de 18 scholen heeft de organisatie een Raad van Toezicht, een bestuurder en een bestuurskantoor.

Bevoegd gezag is de bestuurder die door de Raad van Toezicht van AWBR is benoemd om leiding te geven aan de gehele organisatie. De bestuurder wordt bijgestaan door het bestuurskantoor, met specialisten op het gebied van huisvesting, personeel, financiën en onderwijsbeleid. Elke school heeft een medezeggenschapsraad van ouders en leerkrachten. Bovenschoolse zaken worden overlegd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Openbaar

Onze scholen zijn openbaar. Het zijn scholen die openstaan voor álle kinderen. Waar onderwijs wordt gegeven met aandacht en waardering voor andere opvattingen.
Niet a-p-a-r-t, maar samen. Het uitgangspunt voor de openbare scholen is gelijk, de manier waarop les wordt gegeven en de wijze waarop leerkrachten, kinderen en ouders met elkaar omgaan, verschilt per school. Elke school heeft een eigen gezicht, een eigen sfeer. Sommige scholen hebben gekozen voor een bepaalde manier van lesgeven, bijvoorbeeld Montessori- of Daltononderwijs. Maar alle scholen willen uiteindelijk hetzelfde: goed en passend onderwijs geven in een veilige en inspirerende omgeving.