Print

Word jij 'Leraar voor een Dag' bij AWBR?

Leraar voor een Dag

AWBR heeft samen met de HvA Pabo, de UPvA en de Gemeente Amsterdam een initiatief ontwikkeld dat als doel heeft meer Amsterdamse scholieren te interesseren voor het beroep leerkracht. Uit onderzoek is gebleken dat er in Amsterdam een tekort aan leraren basisonderwijs wordt verwacht: 171 fte in 2017 en 415 fte in 2020. Een van de oorzaken daarvan is de lagere instroom van studenten op de pabo, onder meer doordat de toelatingseisen voor de pabo zijn verscherpt. Naast de noodzaak te anticiperen op dit lerarentekort, benadrukken de gemeente en het basisonderwijs Amsterdam het belang van leerkrachten in het Amsterdamse basisonderwijs die een afspiegeling vormen van de Amsterdamse samenleving. Dat betekent dat er behoefte is aan meer Amsterdamse leraren basisonderwijs, met een zo groot mogelijke diversiteit.

 

De Pabo HvA, de UPvA en AWBR zien dit belang en hebben gezamenlijk een idee ontwikkeld. Om studiekiezers in Amsterdam in aanraking te brengen met het basisonderwijs en het beroep van leraar, is het project 'Leraar voor een Dag' bedacht. Een soort snuffelstage waardoor jongeren kunnen ervaren hoe het is om les te geven op een Amsterdamse basisschool. Dit project wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam.

 

Wat houdt Leraar voor een Dag in?
 

Middelbare scholieren kunnen stage lopen op een basisschool bij AWBR. Tijdens deze stagedag (of stageweek, afhankelijk van wat de middelbare school organiseert), geven de scholieren zelf ook echt een les. Voordat zij deze les geven aan de leerlingen, krijgen de scholieren hierover les van Pabo/UPvA-studenten. Zo krijgen de scholieren een beetje mee wat het beroep van leerkracht inhoudt.

Ben jij:

- een middelbare scholier en wil je ook Leraar voor een Dag worden? Kijk dan eens op Leraar voor een Dag.

- een leerkracht bij AWBR en vind je het leuk om een scholier die meedoet aan Leraar voor een Dag in je klas te ontvangen? Mail dan naar Mitzy van Loon, m.vanloon@awbr.nl om je hiervoor geheel vrijblijvend op te geven.