Print

Officiële opening School of Understanding Amsterdam West

Opening School of Understanding Amsterdam West op vrijdag 28 oktober 2016

Dit schooljaar is de tweede School of Understanding van start gegaan. Deze school is gehuisvest aan de Potgieterstraat 34 en valt onder het bevoegd gezag van Amsterdam West Binnen de Ring. Op vrijdag 28 oktober om 09.00 uur wordt de school officieel geopend door Simone Kukenheim, wethouder Onderwijs van Amsterdam. Op symbolische wijze zal de wethouder samen met team en leerlingen een brug slaan en daarmee kinderen toegang geven tot een nieuwe schoolwereld. Daarna volgt een rondleiding door het gebouw.

 

De School of Understanding is een basisschool met een geheel nieuw concept waar het onderwijs veel verder gaat dan de beheersing van alleen de klassieke vaardigheden. In een inspirerende omgeving, waarin elk kind gezien en gehoord wordt, ligt de focus op levenshouding. Eerst leren wie je zelf bent, wat je talenten zijn en wat je gelukkig maakt. Vanuit een positieve benadering vormen de talenten en kwaliteiten van het kind het vertrekpunt voor ontwikkeling.

De School of Understanding biedt een stimulerend leerklimaat met persoonlijke leerlijnen, zodat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen. Die toegesneden aanpak passen we ook toe op de schoolvakanties. Ouders krijgen zoveel mogelijk keuzevrijheid bij het bepalen van vakanties binnen de wettelijke bepalingen. Nederlands is de voertaal, behalve op woensdag als er op de school voornamelijk Engels wordt gesproken.

 

Voor meer informatie bezoek de website:
http://www.sou.amsterdam of neem contact op met:

Mark Veenstra, schoolleider SOU Amsterdam: mark@sou.amsterdam / 0208208262

 

  

 

 

 

Media
  • AWBR_logo_Amsterdam-West SOU.png